آغاز تمرينات طرح استعداديابي اكادمي استعداديابي بسكتبال گل گهر براي نفرات منتخب اعلام شده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اطلاعیه :

پسران:

آغاز تمرينات طرح استعداديابي اكادمي استعداديابي بسكتبال گل گهر براي نفرات منتخب اعلام شده (سه شنبه 31 اردیبهشت ساعت ١٦ سالن شهيد كشوري روبروي مخابرات)ورود در جنوبي سالن ...

خود را به آقاي علي شمس الدين مدير و سر مربي آكادمي بسكتبال گل گهر معرفي بفرماييد عدم حضور به منزله انصراف ميباشد.

 

 

دختران:

آغاز تمرينات طرح استعداديابي اكادمي استعداديابي بسكتبال دختران گل گهر براي نفرات منتخب اعلام شده (چهارشنبه ١ خرداد ساعت ١٣:٣٠ سالن شهيد كشوري روبروي مخابرات)ورود در جنوبي سالن ...

خود را به خانم محمدزماني مربي آكادمي بسكتبال دختران گل گهر معرفي بفرماييد عدم حضور به منزله انصراف ميباشد