برنامه کلاسهای ورزش کارگری 1399

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
آقایان              
تعداد تيمها رشته ورزشي رده سني افراد استفاده كننده ساعت تمرين روزهاي تمرين محل تمرین شماره تماس جهت هماهنگی
1 والیبال بزرگسالان کارکنان 19:30 – 18 زوج سالن چند منظوره مجموعه ورزشی 9133785262
2 والیبال بزرگسالان مدیران 19:30 -18 فرد سالن چند منظوره مجموعه ورزشی 9133478580
3 فوتسال بزرگسالان الف کارکنان 21 -19:30 زوج سالن چند منظوره مجموعه ورزشی 9133452269
4 فوتسال بزرگسالان ب کارکنان و خانواده 21 -19:30 فرد سالن چند منظوره مجموعه ورزشی 9140164789
5 بدنسازی بزرگسالان کارکنان الف 17-18:30 زوج سالن بدنسازی مجموعه ورزشی 9138263152
6 بدنسازی بزرگسالان کارکنان الف 19-20:30 زوج سالن بدنسازی مجموعه ورزشی 9138263153
7 بدنسازی بزرگسالان کارکنان ب 20:30– 19 فرد سالن بدنسازی مجموعه ورزشی 9138263152
8 دوچرخه سواری بزرگسالان- جوانان کارکنان و خانواده 20:30-19 زوج بلوار  زندی نیا  9132782388
9 آمادگی جسمانی بزرگسالان کارکنان و خانواده 19 -18 فرد سالن هوازی مجموعه ورزشی 9222592375
               
بانوان              
تعداد تيمها رشته ورزشي رده سني افراد استفاده كننده ساعت تمرين روزهاي تمرين محل تمرین شماره تماس جهت هماهنگی
1 بدنسازی بانوان بزرگسالان کارکنان و خانواده 17-18:30 فرد سالن بدنسازی مجموعه ورزشی 9301455811
               
سایر رشته ها متعاقبا اعلام می گردد